• Khách hàng sau khi đặt hàng sẽ được liên hệ xác nhận lại đơn hàng, thông báo phí vận chuyển và hướng dẫn về phương thức thanh toán